Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden
STUDIO RENE
Mastenhof 4, 2560 KESSEL
BTW nummer: BE0672448837
Al onze prijzen zijn exclusief verzendkosten 
1. Bestellingen en betalingen
Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:  Creditcard, Bancontact en overschrijving.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Studio René gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.
2. Verzending
Verzendingen gebeuren via bPost met tracking voor standaard pakketjes in België. Internationale pakketen worden verzonden via bPost, Mondial Relay of indien nodig een andere koerierdienst.
Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant.
Studio René kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via bPost.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.     
3. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen – herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. 
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
Indien het pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant. 
4. Omruilen
Toch niet tevreden over je product? Dat is best vervelend. Dat proberen we als volgt op te lossen:
• 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product
• Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product
Artikelen aangekocht via de webwinkel van Studio René kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.
Wij vragen om ons binnen de 5 werkdagen op de hoogte te brengen van het feit dat je een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien we vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.    
5. Klachten
We trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.
Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen je te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
6. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
7. Eigendomsrecht 
Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
8. Privacy 
Conform de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sedert 25 mei 2018 in werking is, vertellen wij jou op basis van welke gronden we gegevens verzamelen en gebruiken. 
We hebben je gegevens nodig van zodra je een product koopt bij Studio René, want dat creëert een contractuele relatie. We gebruiken je gegevens bij het verwerken van je bestelling, de bezorging, een eventuele retour en contact met onze klantenservice. 
Daarnaast kunnen we je gegevens ook gebruiken bij een gerechtvaardigd belang. Dit is voornamelijk om onze klanten de beste service te kunnen verlenen en heeft betrekking op contact met de klantenservice, reviews geven, een klanttevredenheidsonderzoek, bezoek van de website, gebruik van een account op onze website, de nieuwsbrief en e-mailverkeer, eventueel persoonlijk advies, acties en promoties, sociale media.
Naast het gerechtvaardigd belang kan er ook een wettelijke verplichting zijn om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude. Soms heb je ook de toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken zoals bij aanmelding voor een nieuwsbrief. Dit wordt allemaal bijgehouden.
Je gegevens worden alleen doorgegeven aan andere partijen als dat ervoor dient om jou een betere dienstverlening te kunnen bieden. Het gaat dan over bezorgdienst, leveranciers, betaalpartners, partijen die de reviews verzamelen of externen die IT-gerelateerde diensten aan onze webwinkel verlenen.
De data-management platformen, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld van zodra we gerichte advertenties laten zien, op basis van je interesse in bepaalde producten.
De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om je een dienst te leveren in naam van Studio René. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.
Je gegevens worden bijgehouden in verschillende databases en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Inactieve klantenaccounts verwijderen we na 7 jaar. We hanteren deze termijn omdat we conform fiscale wetgeving je betaalgegevens 7 jaar moeten bewaren. Daarna kunnen we de gegevens anoniem hanteren voor interne analyses.
Als consument mag je steeds een inzage krijgen in je persoonsgegevens, deze wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan beperken. Neem dan even contact met ons op via nils@studiorene.be.